AUTO-KROK 


Kontakt


44-268 Jastrzębie Zdrój

ul. Powstańców Śląskich 299

tel: 32 474-44-99

kom: 602-321-254

kom: 602-451-254

e-mail: autokrok@vp.plFirma AUTOKROK działa na rynku od 1995 roku świadcząc usługi w zakesie:


- imortu i sprzedaży samochodów osobowych, dostawczych oraz części,
- sprzedaży, montażu i przyciemniania szyb samochodowych,
- napełnianiem układów klimatyzacji samochodowych,
- pomocy drogowej na terenie całego kraju i za granicą,
- blacharstwa samochodowego,
- posiadamy wykwalifikowaną kadrę w celu zapewnienia usług na jak najwyższym poziomie,
- gwarantujemy szybką i sprawną obsługę firm i klientów indywidualnych.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUTOKROK F.H.U. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Powstańców Śląskich 299;

2.       Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: autokrok@vp.pl oraz telefonicznie: +48 602 321 524

3.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

b.       realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

c.        w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d.       w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (naszych partnerów),będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e.       w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f.         wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g.       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h.       w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. świadczenia usługi „Newsletter”, jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  2. w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze takich jak wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, rozpatrywanie reklamacji itp.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:

a.       w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła - dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

b.       jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

c.        w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

d.       w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

e.       w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych - przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego lub przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane.

5.       W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

6.       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-h. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Panadanych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego(pkt. 4 lit. c i d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

8.       W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a)       dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      sprostowania danych,

c)       usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

d)      ograniczenia przetwarzania danych

e)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)        przenoszenia danych.

9.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

 

10.    Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. będzie to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po tej dajcie organ będący jego następcą).

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

Auto SzybySprzedaż, montaż, przyciemnianie, uszczelnianie, naprawa.......

Czytaj...

Pomoc Drogowa


Pomoc drogowa AUTOKROK to natychmiastowa reakcja........

Czytaj...

Auto Części


Specjalizujemy się w sprzedaży częsci do samochodów.......

Czytaj...

Klimatyzacja


Serwis, napełnianie, odgrzybianie, wszelkie naprawy.........

Czytaj...